Millor preu Garantit!
Adults:

Politica de privacitat

Politica de privacitat

Apartaments Pins Platja, informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollides per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web. 

En aquest sentit, Apartaments Pins Platja, garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reial Decret 1720 / 2007, de 21 desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD. 

L'ús d'aquest web implica l'acceptació d'aquesta política de privacitat. 

Pins Platja Apartaments

OBRIM EL 01/05/2024